PHƯƠNG THỨC TÍNH GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH DOANH NGHIỆP

1./ Thời gian làm việc: 24/24 giờ/ ngày, 07 ngày/ tuần, 365 ngày/ năm, không phân biệt ngày nghỉ theo Luật lao động.

2./ Giá dịch vụ đã bao gồm: Các khoản chi phí chi trả như lương, thưởng, bảo hiểm, chế độ khác,.. cho nhân viên bảo vệ khi làm việc. Các công cụ hỗ trợ theo quy định: đồng phục và các loại hỗ trợ khác.

3./ Các loại hình bảo vệ: Bảo vệ mục tiêu cố định: Tuần tra, canh gác, canh giữ trật tự, bảo vệ tài sản hàng hóa,.. Bảo vệ yếu nhân (Vệ sỹ).

4./ Hỗ trợ và Khuyến mãi: Chúng tôi khuyến mãi 100% đội tuần tra cơ động và hỡ trợ khi có sự cố tại mục tiêu gồm có: Đội phản ứng nhanh, Đội Điều Lệnh.Sẽ hỗ trợ sau 15 phút khi nhận được thông tin cần hỗ trợ.

Để có được một dịch vụ phù hợp, với một mức giá hợp lý cho sự an ninh an toàn của mục tiêu cần bảo vệ theo yêu cầu. Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời:

error: Content is protected !!