Báo giá dịch vụ bảo vệ an ninh sự kiện

PHƯƠNG THỨC TÍNH GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH SỰ KIỆN 1./ Thời gian làm việc: Theo giờ – theo ngày – theo tuần – hoặc thời gian dài. 2./ Môi trường – địa điểm sự kiện: Vị trí, môi trường tác nghiệp, điều kiện sinh hoạt,.v.v… 3./ Yêu cầu về số lượng nhân

Đã đăng trong$ s  |  Được gắn thẻ$ s

Báo giá dịch vụ bảo vệ an ninh doanh nghiệp

PHƯƠNG THỨC TÍNH GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH DOANH NGHIỆP 1./ Thời gian làm việc: 24/24 giờ/ ngày, 07 ngày/ tuần, 365 ngày/ năm, không phân biệt ngày nghỉ theo Luật lao động. 2./ Giá dịch vụ đã bao gồm: Các khoản chi phí chi trả như lương, thưởng, bảo hiểm, chế độ

Đã đăng trong$ s  |  Được gắn thẻ$ s

Bảng báo giá dịch vụ bảo vệ an ninh cá nhân

PHƯƠNG THỨC TÍNH GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH CÁ NHÂN 1./ Thời gian làm việc: 24/24 giờ/ ngày, 07 ngày/ tuần, 365 ngày/ năm, không phân biệt ngày nghỉ theo Luật lao động. 2./ Giá dịch vụ đã bao gồm: Các khoản chi phí chi trả như lương, thưởng, bảo hiểm, chế độ

Đã đăng trong$ s  |  Được gắn thẻ$ s
error: Content is protected !!